TẠI SAO CHỌN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Ở TRƯỜNG ĐHQT HỒNG BÀNG

1. KIẾN THỨC TRANG BỊ TỔNG QUÁT VÀ CHUYÊN SÂU

Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh của Trường ĐHQT Hồng Bàng sẽ được trang bị các kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thị trường  - môi trường kinh doanh thông qua các môn học như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học,… để tạo bước đà cho việc đi sâu vào chuyên môn.

2.THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

Trong thời gian học, đặc biệt là 2 năm cuối của chương trình học, sinh viên sẽ được huấn luyện các kỹ năng mềm và cả việc thực hành những kỹ năng chuyên ngành tại các doanh nghiệp có tiếng trong nước. Như vậy, khi tốt nghiệp, sinh viên đã vững vàng trong chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp.

3.CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ KHẮP TOÀN CẦU

Sinh viên HBU được đánh giá có các kỹ năng chuyên môn theo sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp do có nhiều cơ hội được tiếp xúc với thực tế tại doanh nghiệp ngay khi còn đang học. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đánh giá cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên HBU.

4.THÔNG THẠO NGOẠI NGỮ

Trong các lớp học của ngành Quản trị kinh doanh nói riêng và Đại học HBU nói chung, sinh viên đều học những bộ giáo trình chuẩn quốc tế được thiết kế bởi các trường và chuyên gia hàng đầu thế giới. Nhờ được học toàn bộ bằng tiếng Anh và được rèn luyện tiếng Anh thường xuyên, sinh viên HBU có lợi thế rất lớn khi đi xin việc và du học.

5.CƠ HỘI NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân, sinh viên có thể học Thạc Sỹ và Tiến sĩ. Đặc biệt, Trường ĐHQT Hồng Bàng là một trong những trường đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép đào tạo học vị Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

NHÓM NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

KINH TẾ LUẬT

Sinh viên học chuyên ngành Luật kinh tế sẽ có được kỹ năng nhận thức pháp luật về kinh doanh, tính đa dạng trong pháp luật về kinh doanh, xu hướng phát triển của pháp luật về kinh doanh và nhận biết nhu cầu, phương pháp điều chỉnh các vấn đề của pháp luật về kinh doanh.

Xem thêm

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cung cấp khối kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế của các vùng miền, lãnh thổ khác nhau trên thế giới ; kiến thức về điều hành và quản lý các công việc liên quan đến quá trình cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành. Xem thêm

QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

Ngành Quản trị ngoại thương sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những hiểu biết về kinh doanh quốc tế như xuất - nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, thanh toán quốc tế, kỹ năng đàm phán và giao tiếp, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, và chọn thị trường. Xem thêm

QUẢN TRỊ MARKETING

Quản trị marketing có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với các hoạt động quản trị nghiệp vụ khác trong doanh nghiệp: quản trị sản xuất, quản trị tài chính và quản trị nhân sự.

Xem thêm

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, NHÀ BẾP

Quản trị khách sạn, nhà hàng, nhà bếp là giám sát hoạt động các bộ phận, thiết lập quy tắc quản lý nhân sự, giải quyết khiếu nại của khách hàng, tổ chức hệ thống tiếp phẩm, quản lý ngân sách và các vấn đề tài chính, đào tạo nhân viên…  Xem thêm

Top